Serviciul Medico-Social de Îngrijiri la Domiciliu „Sfântul Nectarie”


Asociaţia Filantropia Ortodoxă Filiala Bistriţa-Năsăud, a iniţiat din data de 01.04.2013, proiectul Servicii Medico Sociale de Îngrijiri la Domiciliu „Sfântul Nectarie” ca o alternativă a spitalizării prelungite şi ca o soluţie pentru cazurile în care pacienţii nu pot sau nu vreau să părăsească mediul familial al propriului domiciliu.

În cadrul proiectului se acordă servicii de îngrijiri medicale, îngrijiri paliative şi, la cerere, consiliere spirituală, persoanelor cu o sănătate precară, cu afecţiuni acute/cronice de pe raza teritorială a Municipiului Bistriţa-Năsăud.
Serviciile se oferă în mod GRATUIT persoanelor asigurate la Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud.

Beneficiarii serviciilor de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu, sunt persoane care necesită ajutor semnificativ pentru realizarea activităţilor uzuale ale vieţii de zi cu zi, care suferă de afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de către medici.

SERVICII OFERITE

1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză și scaun
2.Administrarea medicamentelor: intramuscular, subcutanat, intradermic, oral, pe mucoase
3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului
4. Sondaj vezical şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală
5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului
6. Recoltarea produselor biologice
7. Alimentarea artificială pe gastrostomă / sondă gastrică şi educarea asiguratului / aparţinătorilor.
8. Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie
9. Clismă cu scop evacuator
10. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor
12. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie
13. Îngrijirea plăgilor/determinate de arsuri/ simple/suprimarea firelor
14. Îngrijirea plăgilor suprainfectate
15. Îngrijirea escarelor multiple
16. Îngrijirea stomelor
17. Îngrijirea fistulelor
18. Îngrijirea tubului de dren/sondei urinare
19. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
20. Monitorizarea dializei peritoneale
21. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar
22. Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei. Este inclus şi mijlocul mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.

Beneficiarilor serviciilor de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative li se oferă la cerere şi servicii de consiliere spirituală ca suport în identificarea cauzelor spirituale care au generat deteriorarea stării de sănătate şi găsirea de soluţii duhovniceşti la vindecare, complementare actului medical.

PERSONAL MEDICAL

Personal medical – Serviciul Medico-Social de Îngrijiri la Domiciliu „Sfântul Nectarie”:
Dr. Anca VLĂDĂU – Medic specialist medicină de familie
Dr. Romulus LAZĂR – Medic specialist medicină de familie

As. Med. Florica REBREANU – 0745232595
As. Med. Maria DAMIAN – 0742989896
As. Med. Crina CRIŞAN – 0740238363
Claudia MURANY – Asistent Medical

Camelia MOLNAR – Asistent Medical
Liviu CRIŞAN – Asistent Medical
Ana RUS – Asistent Medical
Marilena IMBROAIE – Asistent Medical

Floarea MOLDOVAN – Asistent Medical
Petre POP – Asistent Medical
Andrei MĂRINCEAN – Asistent Medical
Ioan TĂRPIAN – Asistent Medical

Informatii generale pentru beneficiari


Pot beneficia de servicii de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu:

– persoanele externate din spital care continuă tratament la domiciliu;
– convalescenţi după accidente vasculare, intervenţii chirurgicale majore;
– persoane aflate în faze terminale de boală;
– persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa sau a se îngrijii singure;
– persoanele care suferă de o afecţiune acută/cronică pentru care necesită tratamente periodice sau alte tipuri de îngrijiri medicale;
– persoane aflate în situaţie de dependenţă consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament.

  • Pentru a putea beneficia de serviciul de îngrijiri la domiciliu, în mod gratuit, pacienţii trebuie să fie asiguraţi la Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud (CAS).
  • Asiguraţii beneficiază de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv, îngrijiri paliative la domiciliu în baza recomandării medicale (formular tip).
  • Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilormedici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă al acestuia cu precizarea activităţilor zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini.

• Recomandare medicală (3 exemplare – un exemplar pentru medic; al doilea exemplar pentru CAS; al treilea exemplar pentru Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Bistriţa-Năsăud)
• Cerere de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu (cerere tip). Se depune la CAS Bistriţa.
• Actul care atestă calitatea de asigurat (adeverinţă salariat, cupon de pensie, adeverinţă elev/student)
• Copie buletin/ copie certificat de naştere pentru copii.

OFERIM CONSULTANŢĂ PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI NECESAR LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE.

UNDE NE GASITI?

Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, Piata Unirii Nr. 9
0742 989 896 – Maria DAMIAN – Asistent medical
Fax: 0363 106 416