DESPRE

Activitatea filantropică în Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Asociaţia Filantropia Ortodoxă Filiala Bistriţa-Năsăud

Mântuitorul Iisus Hristos Cel Înviat, înzestrat cu toată puterea dumnezeirii „în cer și pe pământ”, înainte de Înălțarea la cer, dă mandat Apostolilor Săi, zicându-le: „Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Mt. 28, 19).

Prin această trimitere se precizează şi aspectele esenţiale ale misiunii apostolice şi astfel, ale Bisericii din lume: propovăduirea Evangheliei, Vestea cea bună pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o în lume de la Părintele luminilor; schimbarea vieţii oamenilor prin săvârşirea Sfintelor Taine, instituite de Însuşi Domnul Vieţii, împărtăşirea harului sfinţitor şi îndemnul de a stărui în dreapta credinţă, spre sfinţenia vieţii. În două cuvinte concentratoare: Mărturisire şi Slujire. Propovăduirea Cuvântului (FA 6, 4), slujirea liturgică, sacramentală, trebuie să fie însoţite mereu de slujirea diaconală (filantropia), ca expresie concretă a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Credinţa şi Slujirea trebuie văzute şi exercitate ca un întreg, nu separate, vizând omul în integralitatea lui. În acest sens, filantropia face parte din misiunea de Slujire a Bisericii. Ea nu se poate reduce la o simplă problemă de etică; este un drum prin care ne întâlnim cu Hristos, căci El Se identifică în mod tainic cu fiecare om şi mai ales cu cei aflaţi în nevoi şi suferinţe: „întrucât aţi făcut aceasta unuia dintre aceşti foarte mici fraţi ai Mei  (umili, neînsemnaţi, neluaţi în seamă, suferinzii), „Mie mi-aţi făcut”(Mt. 25, 40). Criteriul minimal al Judecăţii Universale îl va constitui dovada, faptica iubirii aproapelui (pe lângă credinţa mărturisită, cf. 10, 32) [1]. Cine nu a dovedit într-o viaţă întreagă niciun act de milostivire faţă de cei necăjiţi, săraci, bolnavi, întemniţaţi,îndureraţi, trecând suveran pe lână suspinul din lume, nu poate pretinde mila dumnezeiască şi cetăţenia cerească. Sfinţii Părinţi au văzut în iubirea aproapelui, în chip deosebit a săracilor de tot felul, un al doilea Altar. „Taina fratelui” este locul unde se vădeşte în mod deosebit dragostea noastră faţă de Dumnezeu.[2]

„Taina fratelui” răsare din aceea că fiecare om poartă în natura sa chipul lui Hristos, pentru că El a săvârșit mântuirea pentru toți oamenii, iar nouă ne încredinţează într-un mod  special responsabilitatea pentru situația celor lipsiți. Valoarea omului este atât de mare pentru Dumnezeu, încât Hristos Însuși Se identifică cu nevoile fiecăruia, oferind celor credincioși o modalitate de a-şi arăta  iubirea după modelul oferit de însuşi Hristos. Părintele Dumitru Stăniloae arăta această raportare ca o cale de cunoaștere a lui Hristos și integrare în slujirea Lui prin fapte concrete de viață: „În fiecare sărac și asuprit și bolnav ne întâmpină Hristos, cerându-ne, prin coborâre, ajutorul nostru. În mâna întinsă a celui sărac, e mâna întinsă a lui Hristos; în vocea lui stinsă, auzim vocea stinsă a lui Hristos; suferința lui, din pricina lipsei și  umilinței în care-l ținem, e suferința lui Hristos pe Cruce, pe care noi o prelungim. Chiar această coborâre face evidentă taina Lui mai presus de orice pricepere; face evidentă iubirea Lui, care întrece toate iubirile din lume[3].

Filantropia uneşte astfel, într-o figură cruciformă, de tip antinomic, interioritatea şi exterioritatea, verticala şi orizontala, transcendenţa şi imanenţa, cerul şi pământul, contemplaţia şi acţiunea, mistica şi angajarea.

Conștiința misiunii filantropice este o realitate şi o biruinţă a Bisericii din Mitropolia Vadului, Feleacului, Clujului, Maramureşului şi Sălajului, concretizată în numeroasele servicii social-filantropice inițiate și susținute generos de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop ANDREI prin Asociaţia Filantropia Ortodoxă Filiala Bistriţa-Năsăud:

  1. Cabinetul medico-social Sfinții Apostoli Andrei, Petru și Pavel”
  2. Serviciul de îngrijiri medico-sociale la domiciliu – „Sfântul Nectarie”
  3. Cantina socială Sfânta Muceniţă Filofteia”, care funcţionează cu 525 de porţii pe săptămână, iar în fiecare zi de marți, prin proiectul ”O masă caldă”, voluntari din municipiul Bistrița, pregătesc 100 de porții de mâncare pentru copiii defavorizați din zonele mărginașe ale orașului.
  4. Centrul de zi pentru vârstnici, „Sfântul şi Dreptul Simeon” oferă posibilitatea socializării și punerii în valoare a unui număr de aproximativ 25-30 de vârstnici, într-un spațiu special amenajat în cadrul Centrului „Filantropia Ortodoxă” Bistrița-Năsăud.
  5. Centrul Rezidențial Pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Ioachim și Ana” din localitatea Cuşma, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, cu o capacitate de 40 de locuri.
  6. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfinţii Zaharia şi Elisabeta” din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud, cu o capacitate de 32 de locuri.
  7. Centrul rezidențial pentru persoane cu nevoi speciale, „Sfântul Filaret cel Milostiv” din localitatea Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud, cu o capacitate de 28 de locuri.
  8. Serviciul de Ambulanţă Filantropia Ortodoxă. Serviciul vine în ajutorul persoanelor nedeplasabile și funcționează în regim gratuit pentru persoanele asigurate la CAS și pentru cazurile sociale.
  9. Serviciul de transport nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor (dializă) de pe raza județului Bistrița-Năsăud, la Spitalul Județean de Urgență Bistrița.

 

[1] BIBLIA sau  SFÂNTA SCRIPTURĂ, versiune diortosită după Septuaginta, redactată, adnotată şi tipărită de BARTOLOMEU ANANIA, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Editura Renaşterea, Cluj- Napoca, 2009, p. 1490.

[2] VALER BEL, Misiune, Parohie, Pastorație. Coordonate pentru o strategie misionară, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, p. 95; vezi de asemenea și ION BRIA, Curs de Teologie şi Practică misionară Ortodoxă, Geneva, 1982, p. 60.

[3] DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.1, București, 2003,  p. 102.