Serviciul Medico-Social de Îngrijiri la Domiciliu „Sfântul Nectarie”

Coordonator Proiect:

Pr. Dr. Ioan Marius Pintican

Preşedinte Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Bistriţa-Năsăud

Tel. 0745522013


Asociaţia Filantropia Ortodoxă Filiala Bistriţa-Năsăud, a iniţiat din data de 01.04.2013, proiectul Servicii Medico Sociale de Îngrijiri la Domiciliu „Sfântul Nectarie” ca o alternativă a spitalizării prelungite şi ca o soluţie pentru cazurile în care pacienţii nu pot sau nu vreau să părăsească mediul familial al propriului domiciliu.

În cadrul proiectului se acordă servicii de îngrijiri medicale, îngrijiri paliative şi, la cerere, consiliere spirituală, persoanelor cu o sănătate precară, cu afecţiuni acute/cronice de pe raza teritorială a Municipiului Bistriţa-Năsăud.

Serviciile se oferă în mod GRATUIT persoanelor asigurate la Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud.

Beneficiarii serviciilor de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu, sunt persoane care necesită ajutor semnificativ pentru realizarea activităţilor uzuale ale vieţii de zi cu zi, care suferă de afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de către medici.
Pot beneficia de servicii de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu:

– persoanele externate din spital care continuă tratament la domiciliu;

– convalescenţi după accidente vasculare, intervenţii chirurgicale majore;

– persoane aflate în faze terminale de boală;

– persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa sau a se îngrijii singure;

– persoanele care suferă de o afecţiune acută/cronică pentru care necesită tratamente periodice sau alte tipuri de îngrijiri medicale;

– persoane aflate în situaţie de dependenţă consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament.


CRITERII DE ADMITERE:

Pentru a putea beneficia de serviciul de îngrijiri la domiciliu, în mod gratuit, pacienţii trebuie să fie asiguraţi la Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud (CAS).

Asiguraţii beneficiază de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv, îngrijiri paliative la domiciliu în baza recomandării medicale (formular tip).

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă al acestuia cu precizarea activităţilor zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini.